Recyklace stavebních odpadů

 

Pomocí drticích a třídicích jednotek dodáváme:

  • železobeton
  • prostý beton
  • cihly
  • zemina a kamení bez obsahu nebezpečných látek 
  • asfalty bez dehtu

 

recyklát - drtě různých frakcí je plnohodnotná náhrada přírodních materiálů

 

Strojový park:

  • CZ SCREEN MS BIG 2800 - možno prosívání u zákazníka
  • Rubble Master RM 70
  • Hartl 1055
  • hrubotřídič